Saturday, 16th February 2019

तमिल दिनदर्शिका

 
     Nakshatra          Tithi          Yoga          Karana    
February 2019  (तै - मासी   विलम्बी) (मकर - कुंभ)
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
     
01
मूल 08:58 pm
द्वादशी 07:02 pm
कृष्ण पक्षे
हर्ष
कौलव
तैतिल
तै 19
वेल्लीकिज्हमई (भृगु)
02
पूर्वाषाढा 11:43 pm
त्रयोदशी 09:02 pm
कृष्ण पक्षे
वज्र
गर
वणिज
तै 20
शनिकिज्हमई (स्थिर)
03
उत्तराषाढ़ा 04/02 02:42 am
चतुर्दशी 11:53 pm
कृष्ण पक्षे
सिद्धि
विष्टि
शकुनि
तै 21
न्यायिट्रि किज्हमै (भानु)
04
श्रवण 05/02 05:48 am
अमावस्या 05/02 02:33 am
कृष्ण पक्षे
सिद्धि
चतुश्पाद
नाग
तै 22
तिंगट्किज़्हमई (इन्दु)
amAvAsya ShaNNavati
05
धनिष्ठा 06/02 08:55 am
प्रतिपदा 06/02 05:15 am
शुक्ल पक्षे
व्यतीपात
किंस्तुघ्न
बव
तै 23
सेव्वाइकिज्हमई (भौम)
06
धनिष्ठा 08:55 am
सतभिशक् 07/02 11:58 am

द्वितीया 07/02 07:52 am
शुक्ल पक्षे
वरीयान्
बालव
कौलव
तै 24
बुधनकिज़्हमईई (सौम्य)
07
सतभिशक् 11:56 am
द्वितीया 07:52 am
तृतीया
08/02 10:19 am

शुक्ल पक्षे
परिघ
तैतिल
गर
तै 25
व्याज्हकिज्हमई (गुरू)
08
पूर्वभाद्रपादा 02:45 pm
तृतीया 10:16 am
शुक्ल पक्षे
शिव
तैतिल
गर
तै 26
वेल्लीकिज्हमई (भृगु)
09
उत्तरभाद्रपादा 05:17 pm
चतुर्थी 12:23 pm
शुक्ल पक्षे
सिद्ध
वणिज
विष्टि
तै 27
शनिकिज्हमई (स्थिर)
10
रेवती 07:24 pm
पंचमी 02:05 pm
शुक्ल पक्षे
साध्य
बव
बालव
तै 28
न्यायिट्रि किज्हमै (भानु)
11
अश्विनी 09:01 pm
षष्टी 03:16 pm
शुक्ल पक्षे
शुभ
कौलव
तैतिल
तै 29
तिंगट्किज़्हमई (इन्दु)
12
भरणी 10:01 pm
सप्तमी 03:49 pm
शुक्ल पक्षे
शुक्ल
गर
वणिज
तै 30
सेव्वाइकिज्हमई (भौम)
13
कृत्तिका 10:18 pm
अष्टमी 03:41 pm
शुक्ल पक्षे
ब्रह्म
विष्टि
बव
मासी 01
बुधनकिज़्हमईई (सौम्य)
sankramaNa ShaNNavati
14
रोहिणी 09:54 pm
नवमी 02:48 pm
शुक्ल पक्षे
ऐंद्र
बालव
कौलव
मासी 02
व्याज्हकिज्हमई (गुरू)
VaidhRuthi ShaNNavati
15
मृगशीर्षा 08:47 pm
दशमी 01:13 pm
शुक्ल पक्षे
विष्कुम्भ
तैतिल
गर
मासी 03
वेल्लीकिज्हमई (भृगु)
16
आर्द्रा 07:01 pm
एकादशी 10:58 am
शुक्ल पक्षे
प्रीति
वणिज
विष्टि
मासी 04
शनिकिज्हमई (स्थिर)
17
पुनर्वसु 04:44 pm
द्वादशी 08:08 am
त्रयोदशी
18/02 04:05 am

शुक्ल पक्षे
आयुष्मान्
कौलव
तैतिल
मासी 05
न्यायिट्रि किज्हमै (भानु)
18
पुश्यम् 02:03 pm
चतुर्दशी 19/02 01:01 am
शुक्ल पक्षे
सौभाग्य
गर
वणिज
मासी 06
तिंगट्किज़्हमई (इन्दु)
19
आश्लेषा 11:06 am
पूर्णिमा 09:23 pm
शुक्ल पक्षे
शॊभन
विष्टि
बव
मासी 07
सेव्वाइकिज्हमई (भौम)
yugAdi ShaNNavati
20
मघा 08:04 am
पूर्वफाल्गुनी 21/02 05:07 am

प्रतिपदा 05:38 pm
कृष्ण पक्षे
अतिगण्ड
बालव
कौलव
मासी 08
बुधनकिज़्हमईई (सौम्य)
21
उत्तर फाल्गुनी 22/02 02:03 am
द्वितीया 02:05 pm
कृष्ण पक्षे
धृति
तैतिल
गर
मासी 09
व्याज्हकिज्हमई (गुरू)
22
हस्त 23/02 12:22 am
तृतीया 10:53 am
कृष्ण पक्षे
शूल
वणिज
विष्टि
मासी 10
वेल्लीकिज्हमई (भृगु)
23
चित्रा 10:51 pm
चतुर्थी 08:13 am
पंचमी
24/02 06:12 am

कृष्ण पक्षे
गण्ड
कौलव
तैतिल
मासी 11
शनिकिज्हमई (स्थिर)
24
स्वाती 10:05 pm
पंचमी 06:14 am
षष्टी
25/02 05:05 am

कृष्ण पक्षे
वृद्धि
गर
वणिज
मासी 12
न्यायिट्रि किज्हमै (भानु)
25
विशाखा 10:08 pm
सप्तमी 26/02 04:47 am
कृष्ण पक्षे
ध्रुव
विष्टि
बव
मासी 13
तिंगट्किज़्हमई (इन्दु)
poorvEdyu ShaNNavati
26
अनुराधा 11:01 pm
अष्टमी 27/02 05:02 am
कृष्ण पक्षे
व्याघात
बालव
कौलव
मासी 14
सेव्वाइकिज्हमई (भौम)
aShTakA ShaNNavati
27
ज्येश्ठ 28/02 12:39 am
नवमी 28/02 06:04 am
कृष्ण पक्षे
हर्ष
तैतिल
गर
मासी 15
बुधनकिज़्हमईई (सौम्य)
anvaShTaka ShaNNavati
28
मूल 01/03 02:56 am
नवमी 06:41 am
दशमी
01/03 08:37 am

कृष्ण पक्षे
वज्र
वणिज
विष्टि
मासी 16
व्याज्हकिज्हमई (गुरू)